Translate

Simbol Sila-Sila Pancasila & Anak TK

Masih hafal Sila-Sila Pancasila lengkap beserta simbol/ lambangnya?
Silahkan lihat gambar diatas buat nginget-inget, Kalau pas atawa lupa, baru lanjut mbaca. Oke....?


Garuda Pancasila
Sila Ke-satu
Ketuhanan Yang Maha Esa
dilambangkan oleh ...
Sila Ke-dua
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
dilambangkan oleh ...
Sila Ke-tiga
Persatuan Indonesia
dilambangkan oleh ...
Sila Ke-empat
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan
dilambangkan oleh ...
Sila Ke-lima 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
dilambangkan oleh ...

(he..he...he...aku juga lupa. Tapi, kira-kira seperti itulah ritual menghafal Pancasila jaman aku dulu masih TK). 

Menghafal termasuk salah satu kegiatan yang tidak menyenangkan. Terlebih bilamana yang dihafal itu sesuatu yang tidak penting. Kalau dipikir-pikir, mestinya siapa to yang seharusnya lebih hafal sila-sila Pancasila itu? Anak-anak TK atau orang-orang yang didapuk memegang amanah sebagai pemimpin? Namun demikian, pertanyaan itu gak penting (buat dijawab).

Nyatanya, pendapat bahwa menghafal Pancasila buat anak kecil itu tidak berlaku dalam konsep pendidikan buat anak kecil. Contohnya dapat kita lihat pada anak-anak yang belajar di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), ataupun Kindergarten School, di Indonesia. Tiap hari mereka diajak menghafal Sila-Sila Pancasila lengkap beserta simbolnya yang ada pada lambang negara, Garuda Pancasila. Metodenya pun disesuaikan. Bisa secara berjamaah, alias bersama-sama, bisa dengan suara lantang, ataupun lewat lagu. Yang jelas, dibuat semenarik mungkin.

Jadi, berhubung penulis juga masih belum ingat simbol-simbol dari 5 sila Pancasila tadi, maka kalau sampeyan masih penasaran silakan cari anak kecil terdekat. Terutama yang masih belajar di tingkat PAUD, TK, RA, ataupun KS. Insya Alloh mereka lebih paham.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar